Cement hydrauliczny

Cement hydrauliczny to rodzajowa nazwa materiału izolacyjnego do tamowania wycieków. Przykładowe produkty określane terminem – cement hydrauliczny, to:

Zobacz także: izolacje budowlane