Cement hydrauliczny

Cement hydrauliczny to rodzajowa nazwa materiału izolacyjnego do tamowania wycieków. Przykładowe produkty określane terminem – cement hydrauliczny, to:

  • MAXPLUG – cement hydrauliczny wiążący w czasie 3 minut
  • PUDER-EX – cement hydrauliczny wiążący w czasie 60 sekund

Zobacz także: izolacje budowlane