Geomembrana PEHD

Geomembrana PEHD to rodzaj geomembrana wykonana z folii PEHD.

Geomembrana PEHD (HDPE) jest wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Cel stosowania geomembrany, to ochrona hydroizolacyjna dla warstw gruntowych. Geomembrana służy do wykonywania przesłon wodo i gazoszczelnych, znajduje także szersze zastosowanie:

 • izolacje budowlane
 • izolacje budowli inżynieryjnych
  • izolacja zbiorników wodnych
  • izolacja zbiorników przeciw pożarowych
  • uszczelnienie zbiorników olejowych
 • izolacje w rozwiązaniach inżynierii śródlądowej
  • zbiorniki retencyjne
  • zbiorniki na deszczówkę
  • składowiska odpadów
  • zapory wodne
  • wały przeciwpowodziowe

Geomembrany PEHD, grubości od 0,5 do 3 mm – ceny hurtowe – 814 608 814

Geomembrana PEHD dostępna jest w postaci produktów:

 • geomembrana PEHD o grubości 0,5 mm
 • geomembrana PEHD o grubości 1 mm
 • geomembrana PEHD o grubości 1,5 mm
 • geomembrana PEHD o grubości 2 mm
 • geomembrana PEHD o grubości 2,5 mm

Każdy wariant grubości geomembrany PEHD występuje w wariantach

 • z teksturowaniem
 • geomembrana gładka

Zobacz także geomata bentonitowa.