BOTAMENT KSK

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

BOTAMENT KSK to samoprzylepna bitumiczna izolacja fundamentów i tarasów.

Bitumiczna izolacja samoprzylepna BOTAMENT KSK służy do wykonywania szybkiej izolacji, zabezpieczającej przed wilgocią oraz niespiętrzającą się wodą infiltracyjną.

Oprócz elementów stykających się z gruntem jak ściany zewnętrzne piwnic, również tarasy oraz płyty balkonowe mogą być izolowane za pomocą BOTAMENT KSK.

Przygotowanie podłoża należy wykonać analogicznie jak przy izolacjach grubowarstwowych wykonując gruntownie z BOTAMENT BE 901, aplikując produkt nierozcieńczony lub maksymalnie w proporcji 1:1.

Przed przyklejeniem izolacji BOTAMENT KSK należy odpowiednio ją przyciąć, uwzględniając narożniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz miejsca przejść instalacyjnych.

W narożnikach wewnętrznych należy najpierw przykleić pas BOTAMENT KSK o szerokości 10 x 30 cm. Następnie w narożniku przykleja się trójkąt o wielkości odpowiadającej wielkości strefy ściana/fundament. W kolejnym kroku na ścianę oraz odsadzkę fundamentową przykleja się nacięty przez środek (do połowy) pas o rozmiarach 30 x 30 cm. Klejenie to należy wykonać przy nałożeniu się warstw o szerokości co najmniej 8 cm.