Bitumiczna masa dekarska uniwersalna BITAREL

cena hurtowa brutto Bitumiczna masa dekarska uniwersalna BITAREL

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

Opis: masa uniwersalna BITAREL® stanowi gotowy do użycia produkt, w skład którego wchodzi asfalt ponaftowy, polimer, rozpuszczalnik oraz strukturyzujący wypełniacz lub bez niego.

Przeznaczenie:

  • do przyklejania zrolowanych wyrobów dekarskich i materiałów hydroizolacyjnych, do instalacji i naprawy dachów z uzbrojonym i nieuzbrojonym podłożem, a także do pokryć dachowych materiałami rolkowymi i membranowych.
  • do izolacji zewnętrznej i wewnętrznej jak również w celu przeciwkorozyjnej ochrony betonowych, żelbetonowych, metalowych, drewnianych i innych konstrukcji budowlanych (fundamentów, piwnic, pali, stropów, itp.);
  • do izolacji spoin i powierzchni metalowych, w tym w rurociągach;
  • do wyłożenia warstwy paroizolacyjnej;
  • do hydroizolacji basenów, łazienek, wanien, brodzików, konstrukcji, zanurzonych w ziemię (studnie spuszczane, pale itp.);

Sposób użycia: podłoże, obrabiane masa, należy najpierw osuszyć, usunąć zabrudzenia, w okresie zimowym przy pomocy szczotki oczyścić z lodu, śniegu, szronu, z powierzchni zardzewiałej usunąć zewnętrzną warstwę rdzy i ślady korozji, zagruntować podkładem (zalecany podkład bitumiczny BITAREL), zatem masę dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć korzystając z rozpuszczalnika, do pożądanej konsystencji. Masa jest nakładana warstwami pędzlem, szpachlą, szczotką-rozpylaczem lub jest nalewana i wyrównywana. Każdą kolejną warstwę nakłada się po wyschnięciu poprzedniej. Temperatura robocza dla wyrobu w zależności od temperatury powietrza wynosi od +5 °C do +30°C. Przy temperaturze powietrza poniżej 0°C masę należy przetrzymać w pomieszczeniu w temperaturze pokojowej nie mniej niż 1 dobę. Prace należy prowadzić z dala od źródeł otwartego ognia.

Średnie zużycie: 1,0-1,5 kg/m2 na jedną warstwę. Zużycie masy zależy od ilości naniesionych warstw.

Przechowywanie: masę należy przechowywać w stanie zapakowanym w pomieszczeniach, wykluczających bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w temperaturze od -10°C do +30°C.

Gwarancyjny okres przechowywania—18 miesięcy.

Opakowanie: masa jest pakowana do szczelnych opakowań metalowych o pojemności 5,10, 20,50 kg.

Podstawowe właściwościowi fizyko-mechaniczne

Wskaźniki Norma
Udział masowy substancji nielotnych, %, nie mniej niż 30
Lepkość warunkowa, sek. nie mniej niż 100
Czas schnięcia do stopnia 2, h, nie więcej niż 24
Przyczepność do podłoża, MPa, nie mniej niż 0,3
Wytrzymałość na ściskanie związku klejowego, kN/m, nie mniej niż 1,0
Wytrzymałość względna na rozciąganie, MPa, nie mniej niż 0,2
Wydłużenie względne przy rozciąganiu %, nie mniej niż 100
Wodochłonność w ciągu 24h, % masy, nie więcej niż 2
Elastyczność na beleczce o promieniu 5,0 +/- 0,2 mm przy temperaturze -15oC brak pęknięć