Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych geosiatkami

Jak wzmacnia się nawierzchnię bitumiczną geosiatkami? Jak dobrać geosiatkę przeciwspękaniową? Jaka jest technika układania siatki przeciwspękaniowej? Na te i inne pytania odpowiada SST do pobrania: Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej gesiatką.

GEOSIATKI – infolinia handlowa – 814 608 814