Chemia budowlana – system SIKA

Chemia budowlana SIKA

Wszystkie produkty SIKA – infolinia handlowa – 814 608 814

Do pobrania PDF: System chemii budowlanej SIKA

thumbnail of Chemia_Budowlana_SIKA-hurtownia-tb

Sika – światowy lider w dziedzinie specjalistycznych materiałów budowlanych już od 1910 roku

Historia firmy Sika zaczęła się w 1910 roku, kiedy podjęto decyzję o elektryfikacji linii kolejowej biegnącej przez tunel Gotthard’a w Alpach Szwajcarskich. Instalacja elektryczna wymagała niezawodnej ochrony przed wodą i wilgocią. Założyciel firmy, Kaspar Winkler opracował i dostarczył zupełnie nowe rozwiązanie produkcji i stosowania na budowie wodoszczelnej zaprawy i wodoszczelnego betonu, oparte na che micznej modyfikacji mieszanki betonowej. Od tego zdarzenia datuje się pełen sukcesów rozwój firmy. Obecnie firma Sika jest światowym liderem w technologii chemii budowlanej i dostarczaniu kompletnych, specjalistycznych systemów ochrony i naprawy budowli, konstrukcji i ich elementów. Pracownicy firmy Sika oferują optymalne i dobrane do indywidualnego projektu rozwiązania technologiczne, na wszystkich kon tynentach, w ponad 70-ciu krajach.

Nowoczesność i technika budowlana

Sika jest pionierem nowoczesnych technologii chemii budowlanej, szczególnie w warunkach międzynarodowej rywalizacji. Firmowy Dział Badań i Rozwoju składa się z centrali koordynującej prace oraz wielu oddziałów, zlokalizowanych na różnych kontynentach. Sika Technology AG, która stanowi jednostkę centralną, prowadzi długoterminowe progra my badawcze dla wszystkich oddziałów kra jowych Sika. Te innowacyjne, wybiegające w przyszłość, programy badawcze są związane z głównymi specjalnościami firmy takimi jak produkcja betonu, zabezpieczanie przed wodą, pokrycia dachowe, posadzki, uszczelnianie, klejenie, iniekcje, wzmacnianie, naprawa i ochrona konstrukcji oraz nowoczesne techniki klejenia stalowych i szklanych elewacji zewnętrznych.

Za dalszy rozwój tych innowacji, będących wynikiem różnorodnych programów badaw czych prowadzonych w wielu krajach, odpowiedzialnych jest jedenaście Regionalnych Centrów Technicznych z siedzibami w obydwu Amerykach, w Europie i Azji. Nowe wyroby i systemy są następnie rozwijane i sprawdzane na szczeblu lokalnym w celu spełnienia specyficznych wymagań oraz po trzeb rynku.

Rozwój wyrobów budowlanych z uwzględnieniem wymagań poszczególnych krajów jest realizowany przez lokalne firmy Sika w ich laboratoriach. Nowe wyroby budowlane są oceniane i dostosowywane do miejscowych warunków i przepisów. Taka organizacja ułatwia ekonomiczną produkcję, wysoką jakość i trwałość oraz zapewnia korzystne ceny rynkowe oferowanych rozwiązań.

Wszystkie produkty SIKA – infolinia handlowa – 814 608 814

Wysoka jakość rozwiązań dla budownictwa

Sika dostarcza inteligentne rozwiązania oparte na najbardziej zaawansowanej technologii – przez doradztwo, ogromne doświadczenie i dogłębną znajomość zagadnień. Firma zgromadziła liczne znaczące referencje z realizacji inwestycji na całym świecie. Sika znana jest ze swoich godnych zaufania, trwałych, wysokiej jakości rozwiązań dla budownictwa, które są zgodne z najnowszymi metodami badań, normami i przepisami.

Sprawny łańcuch zaopatrzenia

Dział Operacyjny Sika zarządza rozległym, światowym łańcuchem zaopatrzenia zaczynając od wyboru i zakupu najlepszych surowców oraz produkcji zgodnie z najwyższymi wymaganiami jakości. Dział Operacyjny odpowiedzialny jest również za rozwój optymalnych opakowań, za bezpieczne i właściwe składowanie oraz za szybkie i niezawodne dostarczanie zamówionych produktów do lokalnych odbiorców na całym świecie.

Numer 1 na światowym rynku skoncentrowany na przynoszącej sukcesy współpracy

Sika, jako dostawca różnorodnych materiałów dla budownictwa, buduje relacje z licznymi odbiorcami oparte na biznesowym partnerstwie. Do swoich klientów Sika zalicza inwestorów, architektów, inżynierów nadzoru, wykonawców i dystrybutorów. Starając się pomóc klientom w osiągnięciu większego sukcesu, Sika dąży do tworzenia wartości dodanej dla obustronnego pożytku. Efekt ten uzyski wany jest między innymi przez pomoc i oferowanie indywidualnych, alternatywnych rozwiązań na etapie projektowania, budowy, aż do ułatwienia konserwacji i ewentualnych napraw.

Doradcy techniczni i zespoły techniczne firmy służą pomocą klientom na każdym etapie realizacji inwestycji. Kontakt z klientem rozpoczyna się na etapie wstępnych konsultacji, przez planowanie inwestycji, opracowanie projektu technicznego, stosowanie wyrobów w trakcie realizacji robót, kontrolę jakości oraz odbiory końcowe. Sika pomaga również opracowywać, dostosowane do warunków, koncepcje udzielania gwarancji oraz programy konserwacji w celu zapewnienia trwałości i niezawodności wykonanych robót. Pracownicy Sika, dzięki właściwie realizowanej współpracy oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy technicznej, mogą realizować te dodatkowe usługi na rzecz swoich klientów.

Aktywny wkład w utrzymanie środowiska

Utrzymanie niezmienności, a nawet starania o polepszenie środowiska były i są przedmiotem troski w badaniach i rozwoju nowych technologii opracowywanych przez firmę Sika. Niektóre wybrane przykłady to współpraca przy rozwoju dachów zielonych, czy spełnianie najwyższych wymagań emisji składników szkodliwych w wyrobach do wykonywania posadzek i po włok. Sika dostarcza również kleje do montażu paneli słonecznych i materiały do budowy elektrowni wiatrowych, co pośrednio przyczynia się do produkcji czystej energii. Domieszki do betonu zmniejszają zużycie wody i energii przy produkcji i transporcie betonu, co także przekłada się na redukcję emisji CO2. Dodatkowo, Sika jest członkiem różnych organizacji ochrony środowiska, np. UNEP (United Nations Environment Program) i SBCI (Sustainable Buildings and Construction Initiative). Sika zawsze popiera różne światowe inicjatywy ochrony „zielonego” środowiska, np. międzynarodowy program ochrony jezior „Living Lakes” zorganizowany przez Global Nature Fund.

Mocne poczucie odpowiedzialności społecznej

Sika aktywnie spełnia i promuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno w odniesieniu do swoich pracowników jak i odbiorców firmy. Sika od 1992 roku uczestniczy w programie „Chemical Industry’s Responsible Care” oraz ma wkład w wiele programów realizowanych lokalnie. W 2005 roku została założona fundacja imienia Romualda Burkard’a, członka rodziny założyciela firmy Kaspera Winkler’a, posiadająca znaczący pakiet akcji firmy. Fundacja skoncentrowana jest na bezpośrednim popieraniu projektów socjalnych i ekologicznych w krajach rozwijających się.

Wszystkie produkty SIKA – infolinia handlowa – 814 608 814

Wybrane rozwiązania i wyroby Sika

Typowe zastosowanie Rozwiązanie Sika Specjalne właściwości
Domieszki plastyfikujące Sika® ViscoCrete® Bardzo wydajny superplastyfikator na bazie polikarboksylanów.
Sikaplast® Wysoka zdolność uplastycznienia, przedłużona urabialność i wydajność.
Sikament® Tradycyjny superplastyfikator o wielu zastosowaniach.
Domieszki regulujące czas wiązania Sika® Retarder* Silny efekt opóźniający. Możliwe opóźnienie > 24 godzin, zależnie od warunków i składu mieszanki.
SikaTard® Stabilizacja przez długi okres konsystencji betonu natryskowego przez kontrolę hydratacji cementu.
SikaRapid® Znaczący przyrost wytrzymałości wczesnej w czasie twardnienia lub wiązania.
Sigunit® Przyspieszacz do betonu natryskowego, gdy wymagane jest bardzo szybkie wiązanie
Domieszki podnoszące Sika® Control Duże zmniejszenie skurczu betonu, możliwe do 40 %.
trwałość Sika® FerroGard® Domieszki pozwalające znacząco zmniejszyć korozję zbrojenia.
SikaAer® Zdolność kontroli określonych właściwości pęcherzyków powietrza, poprawa urabialności i mrozoodporności.
SikaFume® Zawiera pył krzemionkowy. Znacząca poprawa wytrzymałości i trwałości.
Dodatki do mielenia SikaGrind® Używany do przyspieszenia produkcji cementu i zmniejszenia zużycia energii.
Sika® ViscoCrete® Do przyrostu wytrzymałości i optymalizacji innych właściwości.

Rozwiązania Sika w izolacjach wodoszczelnych

Sika specjalizuje się w sprawdzonych i ekonomicznych rozwiązaniach wodoszczelnych oraz ochronie przed wilgocią obiektów budowlanych podlegających nawet bardzo rygorystycznym wymaganiom. Systemy Sika zawierają dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, kompleksowe elementy optymalnego uszczelniania. Typowe przypadki uszczelniania przed wilgocią dotyczą podziemnych części budynków, tuneli oraz innych konstrukcji inżynierskich i hydrotechnicznych. Sika dostarcza również specjalne rozwiązania dla zbiorników wody pitnej i dla oczyszczalni ścieków. Firma oferuje unikalny wybór kompletnych systemów oraz materiałów. Bazuje na znaczącym doświadczeniu własnym, wspiera inwestorów, nadzór i wykonawców zarówno na etapie projektowania, realizacji jak i konserwacji tych konstrukcji.

Technologia i jakość

Sika, wiodąca na świecie firma w segmencie izolacji wodoszczelnych, produkuje nowoczesne i wysokiej jakości materiały uszczelniające od 1910 roku. Jednym z systemów wodoszczelnych jest tzw. „White Box”, który składa się z wodoszczelnego betonu w połączeniu z wodoszczelnymi przerwami i szczelinami w konstrukcji betonowej. Sika dostarcza wysokiej jakości, elastyczne taśmy do uszczelnień na bazie PVC i TPO z unikatowym systemem komorowym, membrany TPO, powłoki na bazie poliuretanów i epoksydów, kompletne systemy iniekcji, zaprawy, wyprawy mineralne i żywiczne oraz wiele innych produktów. Duża część z tych wyrobów spełnia wysokie wymagania określone w aprobatach i przepisach dla materiałów do kontaktu bezpośredniego z woda pitną.

Wyjątkowe doradztwo i pomoc

■ Szeroki wybór dostosowanych do warunków, gwarantowanych rozwiązań

■ Analizy przecieków w istniejących konstrukcjach

■ Koncepcje, specyfikacje i szczegóły

■ Rozwiązania dostosowane do specyficznych warunków budowy

■ Szkolenie wykonawców i pomoc na budowie

■ Sprawdzone systemy kontroli jakości

Wszystkie produkty SIKA – infolinia handlowa – 814 608 814

Wybrane produkty z gamy izolacji wodoszczelnych

Typowe zastosowanie Rozwiązanie Sika Specjalne właściwości
Wodoszczelny beton “White Box”

Domieszka uszczelniająca do betonu i zaprawy

Sika* ViscoCrete* Bardzo wydajny superplastyfikator na bazie polikarboksylanów.
Sika* 1 Domieszka blokująca kapilary w wodoszczelnym betonie i zaprawie, może być również użyta do wykonania wodoszczelnych wypraw.
Uszczelnianie przerw i dylatacji Sika® & Tricosal* Waterbar Taśmy do przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych na bazie elastomerów PVC/TPO.
SikaFuko® System węży do wielokrotnej iniekcji, jako system wspomagający.
SikaSwell® System pęczniejących pod wpływem wody profili i kitów do przerw roboczych i przejść przez beton.
Sikadur® Combiflex® i Sika® Dilatec® Uniwersalny system do uszczelniania powierzchniowego elastycznymi taśmami na podłożu z betonu, stali, kamienia; do przerw, spękań, przejść.
Membrany uszczelniające Sikaplan® WP / WT Systems Elastyczne membrany wodoszczelne na bazie PVC i TPO. Stosowane głównie do wykonywania izolacji przeciwwodnych dużych podpiwniczeń, tuneli, zbiorników na wodę.

W skład systemów wchodzą również uzupełniające akcesoria.

Systemy iniekcji Sika® InjectoCem Cement i materiały uszczelniające do wykonywania iniekcji .
Sika® Injection series Akrylowe i poliuretanowe, elastyczne pianki i żywice do iniekcji.
Sikadur® Żywice epoksydowe do iniekcji i klejenia strukturalnego.
Powłoki izolacyjne Sikalastic® 800 range Ciekłe materiały na bazie poliuretanu i polimocznika do wykonywania szczelnych powłok izolacyjnych.
Zaprawy wodoszczelne Sika®-101/102 HD Jednoskładnikowa, o dużej gęstości zaprawa do wykonywania cienkowarstwowych wypraw uszczelniających. Aprobata do wody pitnej.
SikaTop® Seal-107/207 Dwuskładnikowa, elastyczna wyprawa uszczelniająca. Do nakładania ręcznego lub natryskiem. Aprobata do wody pitnej.

Rozwiązania Sika w dziedzinie konstrukcyjnego sklejania i wykonywania podlewek

Wybrane produkty SIKA

Typowe zastosowanie Rozwiązanie Sika Specjalne właściwości
Kleje konstrukcyjne do betonu i stali Sikadur®-31/ Sikadur®-31 SBA Dwuskładnikowe, wysokiej wytrzymałości, epoksydowe kleje o doskonałej urabialności do konstrukcyjnego klejenia betonu, stali, szkła, kamienia i innych materiałów.
Sika® AnchorFix® Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe kleje w zespolonej tubie do szybkiego i niezawodnego kotwienia dybli w dylatacjach, prętów zbrojeniowych, kotew itd. Na bazie modyfikowanych epoksydów i akrylanów.
Zaprawy wypełniające SikaGrout®-300 Bezskurczowe zaprawy na bazie cementu do podlewek o bardzo dobrej urabialności, wytrzymałości mechanicznej i łatwości stosowania.
Sikadur®-42 Samorozlewne, o najwyższych właściwościach zaprawy na bazie modyfikowanych epoksydów. Bezskurczowe, doskonałe właściwości mechaniczne i trwałość.
Sprężyste mocowanie szyn System Icosit KC System Icosit® KC to trwale elastyczne, dwuskładnikowe materiały podlewkowe na bazie poliuretanów przeznaczone do mocowania elementów stalowych i betonowych.

Są sprężystym materiałem tłumiącym drgania przeznaczonym do mocowania szyn kolejowych, tramwajowych i suwnic oraz rozjazdów i sieci torowisk, w tunelach, na stalowych i betonowych mostach, kanałach rewizyjnych i innych podłożach. Rozwiązanie to stosowane jest także jako pochłaniająca drgania podlewka przy ustawianiu maszyn w zakładach przemysłowych oraz jako elastyczne połączenie stalowych i betonowych elementów konstrukcji.

Rozwiązania Sika do uszczelniania szczelin

Typowe zastosowanie Rozwiązanie Sika Specjalne właściwości
Szczeliny podłóg obiektów przemysłowych i handlowych Sikaflex® PRO-3WF Wysokiej jakości, jednoskładnikowy materiał uszczelniający poliuretanowy o wyjątkowych właściwościach mechanicznych i odporności chemicznej. Idealny materiał uszczelniający do wszelkich szczelin w podłogach
Szczeliny w oczyszczalniach ścieków Sikaflex® PRO-3WF Sikaflex®-TS Plus Jednoskładnikowy materiał uszczelniający poliuretanowy o najwyższej odporności na związki chemiczne, mikroorganizmy, ścieranie mechaniczne i na ciśnienie.
Szczeliny wanien bezpieczeństwa i stacji benzynowych Sikaflex®-Tank N Wyjątkowy, jednoskładnikowy materiał uszczelniający do miejsc magazynowania, napełniania i transportu cieczy zanieczyszczających wodę. Ma aprobaty europejskie.
Szczeliny elewacji Sikaflex® AT-Faęade Wysokiej jakości, jednoskładnikowy materiał uszczelniający na bazie Sika AT do szczelin w elewacjach o dużych odkształceniach. Idealny również do nieporowatych podłoży.
Sikaflex® AT-Connection Jednoskładnikowy materiał uszczelniający na bazie Sika AT do wszelkiego rodzaju połączeń między różnymi materiałami budowlanymi.
Sikaflex® PRO-2HP Jednoskładnikowy materiał uszczelniający poliuretanowy do szczelin w elewacjach o dużych odkształceniach. Idealny również do szczelin między prefabrykatami betonowymi.
Sikaflex®-Construction Jednoskładnikowy materiał uszczelniający poliuretanowy do szczelin o małych odkształceniach, o dobrej przyczepności do betonu.
Sika® Membrane System System elastycznych mat EPDM (zwulkanizowany, syntetyczny kauczuk) do uszczelniania wokół okien i połączeń okładzin, zwłaszcza do wentylowanych elewacji kurtynowych.
Szczeliny w łazienkach i pomieszczeniach mokrych Sikasil® / Sanisil® Jednoskładnikowy materiał uszczelniający na bazie silikonu do pomieszczeń mokrych oraz wykonywania uszczelnień przy armaturze sanitarnej.
Szczeliny wykończenia wnętrz Sikacryl® Jednoskładnikowy, akrylowy materiał uszczelniający do prac wykończeniowych we wnętrzach. Do szczelin i rys nieodkształcalnych