Masa zalewowa do kotwienia maszyn, szyn, torowisk

Masa zalewowa V 90 BOTAMENT to gotowa do użycia, hydraulicznie wiążącą masą służącą do wypełniania miejsc kotwienia maszyn, fundamentów pod maszyny, łożysk mostowych, szyn
jezdnych dźwigów, turbin, silników, maszyn drukarskich, konstrukcji stalowych itp