Typowe uszkodzenia posadzki przemysłowej

Typowe uszkodzenia posadzki przemysłowej i najczęstsze przyczyny występowania problemów

 • uszkodzenia punktowe
  • wykruszenia spowodowane uderzeniami mechanicznymi – np. uderzenia spadających elementów metalowych
  • lokalne ubytki w nawierzchni posadzki powodowane przez przeciążenie punktowe – np. przeciążenie regałów magazynowych
  • uszkodzenie betonu powodowane przez zdarzenia dynamiczne, np. wykruszenie wokół zamocowania podnośników lub suwnic
 • uszkodzenia liniowe
  • rysy, pęknięcia powierzchni posadzki, koleiny
  • spękania spowodowane nierównomiernym osiadaniem budynku
  • połamana posadzka – zniszczenia spowodowane przeciążeniem i niewystarczającą nośnością podłoża – niedopasowanie obciążeń do zaprojektowanej i faktycznej nośności podłoża
 • uszkodzenia powierzchniowe

Naprawa starej posadzki betonowej