Stabilizacja skarpy

Stabilizacja skarpy ma na celu ograniczenie erozji lub poprawę stabilności zbocza. Najczęściej, sposób zabezpieczenia skarpy wskazuje projekt budowlany.

Materiały przydatne do wykonania stabilizacji skarpy:

  • geokraty
  • geosiatki

Geokrata do stabilizacji skarpy