Systemowa hydroizolacja fundamentów – Weber – Deitermann

System hydroizolacji fundamentów firmy Weber (Deitermann)

Do pobrania – system hydroizolacji fundamentów.

Podstawy hydroizolacji fundamentów w systemie Weber

Hydroizolacje fundamentów trwale zabezpieczają ich powierzchnie wytrzymując obciążenia wilgocią oraz wodą gruntową, zarówno przy wykonywaniu izolacji pierwotnej jak i wtórnej. Odpowiednio zabezpieczone fundamenty chronią mur przed zawilgoceniem, a dzięki temu także przed rozwojem mikroorganizmów i innych form korozji biologicznej na powierzchni ściany.

„Przy wyborze rozwiązań konstrukcyjnych i produktowych należy także wziąć pod uwagę czas kontaktu z wodą i określić czy jest on stały czy okresowy. Hydroizolacja fundamentów powinna zostać wykonana przy uwzględnieniu obciążeń, jakie na podziemne części budynku wywołuje parcie hydrostatyczne wód gruntowych.