Szlamowe izolacje przeciwwodne. Jak wykonać izolację basenu?

Jak stosować szlamy izolacyjne? Czy izolacje mineralne nadają się do uszczelnienia basenu? Na te i inne pytania odpowie przykładowe SST do pobrania: Wykonanie izolacji basenu – izolacje szlamowe.

Izolacje mineralne i bentonitowe – infolinia handlowa – 814 608 814

Wykonanie szlamowej izolacji przeciwwodnej w skrócie:

Sposób wykonania izolacji szlamowej
Izolację posadzki w hali basenowej stanowi dwuskładnikowy szlam uszczelniający, na który po całkowitym wyschnięciu można przyklejać płytki metodą cienkowarstwową. Szlam uszczelniający jest dostarczany w dwóch oddzielnych opakowaniach. Przy mieszaniu należy składnik proszkowy wsypać do płynnego i mieszać wolnoobrotowym mieszadłem przez okres około 2 minut. Po okresie dojrzewania wynoszącym 5 minut materiał należy ponownie wymieszać. Wymieszany, gotowy do obróbki materiał należy nakładać w ciągu jednej godziny. Już stężony materiał nie może być ponownie zmieszany i obrabiany. Prace izolacyjne z zastosowaniem szlamu uszczelniającego należy rozpocząć od uszczelniania naroży, dylatacji z zastosowaniem taśm uszczelniających prostych i narożnikowych. Przepusty nowe należy oprawić przy pomocy mankietów uszczelniających. Następnie nakładać szlam uszczelniający za pomocą pędzli. W jednym cyklu roboczym nakładamy warstwę o grubości maksymalnie 2 mm. Odstęp między nakładaniem kolejnych warstw powinien wynoście ok. 12 godzin. Dla niecki basenowej należy wykonaż warstwę izolacyjną szlamu elastycznego o grubości 4 mm. Prace izolacyjne należy wykonywać w temperaturze powyżej 8°C.

Fugi dylatacyjne
Fugi dylatacyjne między budowlami mostkuje się elastyczną taśmą uszczelniającą. Taśmę wrąbią się w jeszcze świeżą warstwę szlamu, a następnie nakłada się drugą warstwę.

Czyszczenie
Gdy materiał jest jeszcze w świeżym stanie, narzędzia można czyścić przy użyciu wody. Po wyschnięciu materiału czyszczenie należy przeprowadzać przy użyciu rozpuszczalników.

Właściwa izolacja szlamowa
Izolację niecki basnowej stanowi dwuskładnikowy szlam uszczelniający, na który po całkowitym wyschnięciu można przyklejać płytki metodą cienkowarstwowy. Szlam uszczelniający jest dostarczany w dwóch oddzielnych opakowaniach. Przy mieszaniu należy składnik proszkowy wsypać do płynnego i mieszać wolnoobrotowym mieszadłem przez okres około 2 minut. Po okresie dojrzewania wynoszącym 5 minut materiał należy ponownie wymieszać. Wymieszany, gotowy do obróbki materiał należy nakładać w ciągu jednej godziny. Już stężony materiał nie może być ponownie zmieszany i obrabiany. Prace izolacyjne z zastosowaniem szlamu uszczelniającego należy rozpocząć od uszczelniania naroży, dylatacji z zastosowaniem taśm uszczelniających prostych i narożnikowych. Przepusty rurowe należy oprawić przy pomocy mankietów  uszczelniających. Następnie nakładać szlam uszczelniający za pomocą pędzli. W jednym cyklu roboczym nakładamy warstwę o grubości maksymalnie 2 mm. Odstęp między nakładaniem kolejnych warstw powinien wynoście ok. 12 godzin. Dla niecki basenowej należy wykonać warstwę izolacyjną szlamu elastycznego o grubości 4 mm. Prace izolacyjne należy wykonywać w  temperaturze powyżej 8°C.

Plik SST do pobrania: Wykonanie izolacji basenu – izolacje szlamowe.