Bentonitowa izolacja zbiornika wodnego. Układanie bentomaty.

Jak wykonać izolację zbiornika wodnego z bentomaty? Jak układa się bentomat na skarpie ziemnej? Na te i inne pytania odpowie przykładowe SST do pobrania: Budowa kompleksu zbiorników małej retencji.

Bentomat, Voltex i inne maty bentonitowe CETCO – infolinia handlowa – 814 608 814

Izolacja ziemnego zbiornika za pomocą bentomaty, w skrócie:

Układanie maty bentonitowej
– Układanie maty bentonitowej musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi tu wskazówkami. Wszelkie zmiany w tych procedurach musza, być najpierw zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za realizację obiektu.
– Konieczne jest użycie sprzętu umożliwiającego swobodne podwieszenie rolki i swobodne rozwinięcie z zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury (rdzenia montażowego) wsuwanej w rolkę. Zawiesie oraz rdzeń nie może nadmiernie uginać się pod ciężarem rolki.
– Pasma maty bentonitowej należy tak układać, by strona biała (włóknina) były skierowane w dół (do podłoża). Na powierzchniach o nachyleniu większym niż 1:4, dłuższy bok pasma musi biec równolegle do zbocza, a koniec pasma unieruchomiony |w rowie kotwiącym. Pasma układane na powierzchni poziomej mogą być zorientowane w dowolny sposób. Należy układać je od punktu najwyższego do najniższego – ułatwi to odprowadzenie wody w przypadku opadów atmosferycznych.
– Pasma należy układać tak, by nie były napięte czy naprężone, ale również bez zmarszczeń i fałd. Niedopuszczalne jest naciąganie maty bentonitowej dla dopasowania do wyznaczonego obszaru. Nie wolno przeciągać go po podłożu: z wyjątkiem tych przypadków gdy jest to konieczne do utworzenia prawidłowego zakładu pomiędzy sąsiednimi pasmami.
– Instalacje można prowadzić w dowolnych w warunkach pogodowych, z wyjątkiem deszczy i bardzo silnych wiatrów.
Wykonawca może rozpakować i ułożyć w ciągu jednego dnia roboczego tylko taką ilość maty, jaką można przykryć gruntem Nie należy dopuszczać, aby po zakończeniu dnia pracy mata bentonitowa pozostawała wystawiona na działanie czynników atmosferycznych.

Pełny opis wykonania izolacji zbiornika wodnego, do pobrania poniżej.