Układanie maty bentonitowej na skarpach i dnie zbiornika wodnego

Jak rozkładać maty bentonitowe? Jaki łączyć pasy bentomaty? Na te i inne pytania odpowiada SST dla budowy zbiornika małej retencji – plik do pobrania.

Układanie maty bentonitowej na zbiorniku wodnym, w skrócie:

Rozkładanie maty bentonitowej
Rolki maty bentonitowej wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń (tuba papierowra). możliwe jest ich przemieszczanie i rozkładanie przy użyciu zawiesi do ładowarek, koparek itp. Wyposażonych wr grubościenną rurę stalową dhig. > 6 m i 0 zewn. ok. 7 cm
Matę bentonitową rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami prostopadłymi do osi nasypu. Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość wymaganej zakładki (oznaczone przy obu krawędziach na wierzchniej geotkaninie). Pasma maty bentonitowej należy tak układać, by stroną białą (wiókmną) były skierowane w dół (do podłoża). Pasma maty muszą biec równolegle do skarpy, a koniec pasma należy zakotwić. Należy układać je od punktu najwyższego do najniższego, ułatwi to odprowadzenie wody w przypadku niespodziewanych opadów atmosferycznych. Pasma należy układać tak, by nie były napięte czy naprężone, ale również bez zmarszczeń i fałd. Niedopuszczalne jest naciąganie maty bentonitowej dla dopasowania do wyznaczonego obszaru. Nie należy przeciągać jej po podłożu, z wyjątkiem tych przypadków, gdy jest to konieczne do utworzenia prawidłowego zakładu pomiędzy sąsiednimi pasmami. Instalację można prowadzić w dowrolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem ulewnych deszczy i bardzo silnych wiatrówr. Wykonawca może rozpakować i ułożyć, w ciągu jednego dnia roboczego tylko taką ilość maty bentonitowej, jaka zostanie przykryta gruntem Nie należy dopuszczać, aby po zakończeniu dnia pracy mata była wystawiona na działanie przypadkowych czynników atmosferycznych. Połączenia mają postać zakładów o szerokości od 15 do 23 cm Podczas ich wykonywania należy poshigiwać się zaznaczonymi na pasmach liniami zakładu i dopasowania. Brzegi pasm należy rozprostować, usuwając wszelkie zmarszczki, zgięcia i „rybie usta”, zapewniając tym samym największą możliwą powierzchnię styku z pasmem dolnym. Po rozwinięciu pasma górnego w docelowym miejscu, jego brzeg należy odchylić odsłaniając strefę zakładu, skąd usunąć trzeba ewentualne zanieczyszczenia i luźny grunt -dotyczy to także zanieczyszczeń przyczepionych do geotekstyliów*. Następnie, w strefie zakładu (pomiędzy krawędzią pasma a linią 15 cm), należy nanieść ciągłą warstwę granulo’wanego bentonitu. Na jednym metrze dhigości zakładu powinno się znaleźć co najmniej 0.4 kilograma bentonitu. W celu uzyskania jednolitości pokrycia i równomierności dozowania bentonitu możliwe jest posłużenie się konewką bez sitka lub urządzeniem do rysowania linii kredą. Kontrolę jakości wykonania tej pracy przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości producenta maty.

Przykrycie gruntem maty bentonitowej
Przykrycie bentomaty powinno odbywać się zgodnie z SST B.01.02 WYKON ANIE NASYPÓW, z uwzględnieniem następujących zasad:

  • do wykonania przykrycia gruntowego należy stosować sprzęt wywierający małe naciski powierzchniowe
  • użycie sprzętu ciężkiego jest dopuszczalne pod warunkiem wcześniejszego przykrycia gruntem maty warstwą o grubości co najmniej 60 cm,
  • bezpośrednio po rozłożonej macie bentonitowej nie powinny jeździć żadne pojazdy. Ruch pojazdów jest możliwy dopiero po wykonaniu przykrycia odpowiedniej grubości. Zawsze należy unikać wykonywania ostrych skrętów i zawracania sprzętu w miejscu. Aby nie uszkodzić maty, pierwszych warstw przykrycia nie powinno się zagęszczać powyżej 85%,
  • podczas przykrywania maty prace okrywowe należy prowadzić w kierunku od podstawy ku górze skarpy
  • nieosłonięte krawędzie pasm należy pod koniec dnia roboczego zabezpieczyć folią odpowiednio unieruchomioną workami z piaskiem lub innym obciążeniem.