Geosyntetyki – Jak zainstalować geocentryczną warstwę geosyntetyczną w ścianie geokomórki GEOWEB®

Geosyntetyki – Jak zainstalować geocentryczną warstwę geosyntetyczną w ścianie geokomórki GEOWEB®


http://www.prestogeo.com/products/soil-stabilization/geoweb-retaining-walls/ Instalowanie, wypełnianie i zagęszczanie geokratycznej geosyntetycznej warstwy wzmacniającej w systemie GEOWEB® Retaining Wall Earth Retention (geocell).