Geosyntetyki – Materiały geosyntetyczne i zastosowania w zrównoważonym świecie – Geosyntetyki ACE (po angielsku) HD

Geosyntetyki – Materiały geosyntetyczne i zastosowania w zrównoważonym świecie – Geosyntetyki ACE (po angielsku) HD


Oficjalna strona internetowa ACE Geosynthetics: http://www.geoace.com/ – Czy znasz wiele aspektów naszej planety?Broad Earth Rich and Lush Forest & Land Fontanna życia Hodowla z Oceanu Energiczne życie Ziemia Cud Jednak efekty cieplarniane spowodowały ekstremalny klimat na świecie Przynieś o wiele więcej katastrof niż kiedykolwiek wcześniej.Powodzie, zapadnięcie się drogi, zniszczenie krajobrazu, nagie uziemienie, Wszystkie życia są pod poważnymi zagrożeniami.Jak współistniejemy z naturą?Eko-inżynieria, integracja tradycyjnej i ekologicznej inżynierii.Zwracaj uwagę na bezpieczeństwo techniczne i zapobieganie katastrofom, kładź nacisk na redukcję emisji dwutlenku węgla i ekologię, przywróć naturalny krajobraz i zachowaj równowagę.Wytrzymałe osuwiska terenu (skarpy i osunięcia ziemi) Wykorzystanie gruntów in situ i materiałów geosyntetycznych wraz z roślinnością Powróć do pierwotnego krajobrazu naturalnego Bezpieczeństwo jako podstawa Ekosystem jako przewodnik Obniżanie emisji jako cel Na jałowym zboczu (Roślinność zbocza) Stwórz bezkresne tereny zielone Przywróć roślinność Staramy się o ekologiczną równowagę.Inżynieria kolejowa Zastosuj geosyntetyki, aby zmniejszyć rozrachunek różnicowy Wykorzystaj minimalne zasoby, aby zmaksymalizować wartości projektu. Inżynieria drogowa. Wykorzystaj lokalne lub prawie naturalne materiały. Zbuduj zrównoważoną i malowniczą autostradę. Przywrócenie brzegów rzeki. Stwórz naturalny krajobraz nabrzeża. Chroń bezpieczeństwo ludzkiego życia i własności. Od skarpy do ziemi wybrzeże Inżynieria morska Nieskończone możliwości są stymulowane Żywienie plaży Ochrona ziemi Ochrona rzek i ekologii Ekologiczna równowaga – podstawowa wartość geosyntetyków ACE.Zintegruj technologie przędzenia i tkania, inżynierii mechanicznej, chemicznej i materiałowej, i zastosuj je do różnych dziedzin, w tym ochrony cywilnej, geotechnojowej, glebowej i wodnej, morskiej i rzecznej, a także inżynierii środowiska.Zawsze byliśmy tutaj i będziemy tutaj, aby chronić Matkę Ziemię.Zrównoważony rozwój Ekologia Carbon Reduction Disaster Prevention ACE Geosyntetyki Nie tworzymy Ziemi, ale ulepszamy Ziemię!– ACE Geosynthetics produkuje geosiatki, geowłókniny, geowłókniny, geomat i worki z piaskiem do różnych zastosowań technicznych, takich jak mechanicznie stabilizowana ściana gruntowa, zbrojony nasyp, naprawa stoków, zbrojenie dróg i chodników, budowa składowisk odpadów, odwadnianie osadów ściekowych, rekultywacja wybrzeża, falochron , pachwiny, grodziska i inne struktury morskie itp. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.geoace.com/