Geowłóknina do wykonania warstwy odcinającej

Jak wykonać warstwę odcinającą z geowłókniny? Z jakiej geowłókniny wykonać warstwę odcinającej? Którą geowłókninę wybrać na separacji warstw? Na te pytania odpowiada specyfikacja na przykładzie stabilizacja osuwiska i odbudowy drogi gminnej.

Geowłókniny separacyjne oraz inne geosyntetyki – infolinia handlowa – 814 608 814

Wykonanie warstwy odcinającej skrócie:

Elementy mocujące geowłókninę
Do przytwierdzania geowłókniny do podłoża stosuje się szpilki lub klamry z prętów stalowych o średnicy ok. 12-!-16 mm. Koniec pręta służący do wbijania w podłoże powinien być zaostrzony i mieć długość min. 30 cm. Element mocujący powinien posiadać część poziomą, dociskającą geowłókninę do podłoża np. odgięcie pręta w kształcie litery U lub przyspawany kawałek blachy.
Elementy mocujące stosuje się na złączach (zakładach) i na krawędziach pasów geowłókniny.

Piasek do zasypania geowłókniny
W przypadku konieczności wyrównania podłoża należy stosować piasek nie zawierający kamieni lub zanieczyszczeń obcych, mogących uszkodzić geowłókninę.

Cały opis do pobrania: SST warstwa odcinająca.