Geowłóknina filtracyjna w podbudowie drogi i placu – wytyczne do układania

Jak układa się geowłókninę filtracyjną? Jak instaluje się geowłókninę w podbudowie drogowej? Na te i inne pytania odpowiada przykładowa specyfikacja dla projektu dużego placu zabaw.

Geowłókniny drenażowe i filtracyjne oraz inne geosyntetyki – infolinia handlowa – 814 608 814

Do pobrania plik: Geowłóknina przepuszczalna – wytyczne i specyfikacja układania

W skrócie:

Rozkładanie geowłókniny
Geowłókninę rozkładać bez fałd i wybrzuszeń ręcznie lub za pomocą układarki, umożliwiającej rozwijanie materiału ze szpuli podwieszonej np. do wysięgnika koparki. Należy ją rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów).

Geowłóknina powinna być rozwinięta i utrzymywana w stanie wystarczająco napiętym, aby zminimalizować pofałdowania, ale pozwalającym na dopasowanie się do kształtu podłoża. Zakład podłużny i poprzeczny powinien być zgodny z zaleceniami Producenta. W przypadku miękkiego podłoża zakład należy zwiększyć zgodnie z instrukcją stosowania geowłókniny. Po rozłożonej geowłókninie nie może poruszać się jakikolwiek sprzęt.