Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej. Wymagania i SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni asfaltowych masa na gorąco z recyklera na drogach krajowych o średniej grubości 4 cm.

Zobacz także – szybkie remonty cząstkowe – asfalt na zimno.

thumbnail of naprawy-czastkowe-asfaltu-goraco-zimno-irr