Systemowa hydroizolacja IZOHAN – papy Izolmat

Profesjonalne systemy hydroizolacji IZOHAN.

Wszystkie produkty IZOHAN – infolinia handlowa – 814 608 814

Do pobrania katalog pdf: Profesjonalne Systemy Hydroizolacji IZOHAN.

thumbnail of Papy_izolacyjne_Izolmat_Izohan-hurtownia-hl

IZOLMAT to marka najwyższej jakości rolowych materiałów hydroizolacyjnych i zarazem symbol profesjonalnych rozwiązań systemowych: połączenie wieloletniej jakości i tradycji z nowoczesną technologią. Początki marki IZOLMAT sięgają 1946 roku, i od samego początku spełniały najwyższe standardy dotyczące parametrów technicznych i użytkowych. Doświadczenie i kompetencje zespołu specjalistów pozwoliły na przestrzeni lat na rozszerzenie portfolio pap tradycyjnych o nowoczesne wyroby zgrzewalne, w tym produkty wysoko specjalistyczne (m.in. o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się). Marka IZOLMAT to odpowiedź na potrzeby rynku – oferta obejmuje nie tylko sprzedaż wyrobów, ale również kompleksowy serwis, m.in. profesjonalne doradztwo techniczne, system gwarancyjny oraz możliwość odbycia szkoleń w zakresie hydroizolacji.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

Rozwiązania systemowe IZOLMAT opracowano jako wytyczne do projektowania i wykonywania izolacji, w zakresie obejmującym rozwiązania dotyczące dachów, fundamentów i tarasów. Celem tego opracowania jest przedstawienie przez IZOLMAT kompleksowych rozwiązań, w których zastosowano nowoczesne, trwałe materiały do hydroizolacji przegród budowlanych.

ELASTYCZNOŚĆ SYSTEMÓW

Systemy przedstawiono w formie alternatywnych rozwiązań, pozostawiając projektantowi lub inwestorowi wybór optymalnej opcji. Chcąc wybrać rodzaj papy w danym systemie należy kierować się następującą zasadą: papa IZOLMAT proponowana w danym punkcie opisu jako pierwsza jest papą zalecaną przez producenta i jest to rozwiązanie najlepsze dla danego przeznaczenia. Kolejne papy proponowane w danym punkcie opisu są rozwiązaniem alternatywnym, również możliwym do zastosowania. Należy zachować zasadę, by papa zastosowana na papie modyfikowanej SBS była również papą modyfikowaną SBS. Pełny spis możliwych rozwiązań alternatywnych znajduje się na końcu katalogu.

Wszystkie produkty IZOHAN – infolinia handlowa – 814 608 814

PAPY ZGRZEWALNE WIERZCHNIEGO KRYCIA

MODYFIKOWANE SBS:

IZOLMAT PLAN monomax*
Papa wysokomodyfikowana SBS do uszczelniania dachów płaskich w jednej warstwie na płytach termoizolacyjnych EPS, XPS, PIR, wełny mineralnej lub na betonie. IZOLMAT PLAN monomax jest rolowym materiałem izolacyjnym, z asfaltem modyfikowanym SBS na osnowie z włókniny poliestrowej wzmocnionej włóknami szklanymi. Papa posiada szeroki pas zakładu bez posypki (ok. 11 cm) zapewniający uszczelnienie dachu w jednej warstwie. Może być mocowana na podłożu drewnianym nawarstwię ochronnej z papy tradycyjnej.

IZOLMAT PLAN protection* PYE PV250 S5.2 SS
Papa zgrzcwalna wysokomodyfikowana SBS wierzchniego krycia z dodatkiem hamującym rozprzestrzenianie się ognia. Stosowana jako druga warstwa do uszczelnienia nowych dachów oraz jako uszczelnienie jednowarstwowe przy remontach dachów. Produkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość uszczelnienia.

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5.2 SS
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy o wszelkich podłożach. Stosowana jako druga warstwa do uszczelnienia nowych dachów oraz jako uszczelnienie jednowarstwowe przy remontach dachów. Produkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość uszczelnienia. Standardowa wysokojakościowa papa zgrzewalna, stosowana na dachach o dużych i małych wymiarach.

IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy o wszelkich podłożach i różnych wymiarach. Służy do uszczelnienia nowych dachów w układzie dwóch warstw lub uszczelnienia remontowanego dachu w jednej warstwie.

IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy o wszelkich podłożach i różnych wymiarach. Służy do uszczelnienia nowych dachów w układzie dwóch warstw lub uszczelnienia remontowanego dachu w jednej warstwie.

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na dachy o wszelkich podłożach i różnych wymiarach. Służy do uszczelnienia nowych dachów w układzie dwóch warstw lub uszczelnienia remontowanego dachu w jednej warstwie.

IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS
Papa wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS, stosowana jako izolacja wodochronna dachów w układach jedno i wielowarstwowych na warstwie papy podkładowej lub starym wyremontowanym pokryciu papowym. Przeznaczone do mocowania metodą zgrzewania lub łącznikami mechanicznymi. Szczególnie polecane do wykonywania obróbek dekarskich, a także wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych połaci dachowej.

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S5,2 SS
Papa wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS, stosowana jako izolacja wodochronna dachów w układach jedno i wielowarstwowych na warstwie papy podkładowej lub starym wyremontowanym pokryciu papowym. Przeznaczone do mocowania metodą zgrzewania lub łącznikami mechanicznymi. Szczególnie polecane do wykonywania obróbek dekarskich, a także wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych połaci dachowej.

NIEMODYFIKOWANE:
IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia oksydowana na dachy o małych wymiarach i podłożu betonowym. Wymaga podłoża z papy podkładowej lub wyremontowanych warstw starej papy. Papa nic jest stosowana do wykonywania obróbek detali na dachu.

Wszystkie produkty IZOHAN – infolinia handlowa – 814 608 814

PAPY ZGRZEWALNE PODKŁADOWE

MODYFIKOWANE SBS:

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
Papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS przeznaczona do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów. Papa na mocnej osnowie z włókniny poliestrowej wykazująca dużą elastyczność i rozciągliwość. Jako papa podkładowa nie ma ograniczeń w zastosowaniu.

IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
Papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji tarasów i fundamentów. Papa posiada osnowę z tkaniny szklanej nadającą jej dużą wytrzymałość na zerwanie.

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS przeznaczona do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów oraz jako pierwsza warstwa pokrycia na dachu. Papa na mocnej włókninie poliestrowej wykazująca dużą elastyczność i rozciągliwość, może być stosowana do mocowania mechanicznego.

IZOLMAT PLAN ultimax
Papa podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej stosowana jako pierwsza warstwa do uszczelnień dachów, również do mocowania mechanicznego. Papa, zamiast drobnej posypki na wierzchniej stronie, posiada łatwo topliwą włókninę przyspieszającą zgrzewanie kolejnej.

IZOLMAT PLAN ultimax SBS
Papa podkładowa wysokomodyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej stosowana jako pierwsza warstwa do uszczelnień dachów, również do mocowania mechanicznego. Papa. zamiast drobnej posypki na wierzchniej stronie, posiada łatwo topliwą włókninę przyspieszającą zgrzewanie kolejnej warstwy papy. Modyfikacja asfaltu użytego w papie pozwala na jej stosowanie również w okresie obniżonych temperatur otoczenia.

IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0
Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS przeznaczona do izolacji balkonów, tarasów oraz jako pierwsza warstwa pokrycia na dachu. Papa na mocnej włókninie poliestrowej wykazująca dużą elastyczność i rozciągliwość, może być stosowana do mocowania mechanicznego.

IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0
Papa podk’adowa wysokomodyfikowana SBS stosowana jako izolacja wodochronna dachów. Stosowana również do izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej budynków, części podziemnych (Typ A i Typ T). Przeznaczona do mocowania metodą zgrzewania lub łącznikami mechanicznymi.

IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4.0
Papa podkładowa niskomodyfikowana SBS stosowana jako izolacja wodochronna dachów oraz do izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej budynków, części podziemnych (Typ A i Typ T). Przeznaczona do mocowania metodą zgrzewania lub łącznikami mechanicznymi.

IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0
Papa zgrzewalna podkładowa niskomodyfikowana SBS stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciwwodna części podziemnych budynków. Stosowana również jako papa podk’adowa dwuwarstwowej izolacji dachów. Przeznaczona do mocowania metodą zgrzewania lub łącznikami mechanicznymi.

Wszystkie produkty IZOHAN – infolinia handlowa – 814 608 814

NIEMODYFIKOWANE:

IZOLMAT BIT G200 S4,0
Papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana do mocowania mechanicznego na płytach termoizolacyjnych i jako paroizolacja na podłożu blaszanym lub betonowym. Można stosować w okresie temperatur otoczenia powyżej +5cC w ciągu doby.

IZOLMAT BIT V60 S4,0
Papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana na osnowie z welonu szklanego. Stosowana jako pierwsza warstwa na podłożu betonowym dachów lub jako paroizolacja pod warstwą termoizolacji również na podłożu betonowym.

IZOLMAT BIT V60 S3.0
Papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana na osnowie z welonu szklanego. Stosowana jako pierwsza warstwa na podłożu betonowym dachów lub jako paroizolacja pod warstwą termoizolacji również na podłożu betonowym.

PAPY SPECJALNE

IZOLMAT TOP SP
Papa samoprzylepna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS stosowana na wszelkie podłoża, w tym drewniane i drewnopochodne. Mocowana do papy podkładowej lub starego wyremontowanego pokrycia papowego. Możliwe również mocowanie mechaniczne. Szczególnie polecana tam, gdzie użycie otwartego ognia jest niemożliwe. Wykonanie obróbek według zaleceń karty technicznej produktu.

IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP
Papa samoprzylepna podkładowa wysokomodyfikowana SBS do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji tarasów i fundamentów. Papa posiada osnowę ztkaniny szklanej nadającą jej dużą wytrzymałość na zerwanie.

IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0
Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS z dodatkiem hamującym przerost korzeni, wyprodukowana na osnowie poliestrowej. Stosowana na dachach zielonych jako druga warstwa uszczelniająca i blokująca przejście korzeni. Wydłużona trwałość uszczelnienia ze względu na grubość papy (z warstwą podkładową min. 8 mm).

IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2
Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS z dodatkiem hamującym przerost korzeni, wyprodukowana na osnowie poliestrowej. Stosowana na dachach zielonych jako druga warstwa uszczelniająca i blokująca przejście korzeni.

IZOLPLAN fundament* SP
Membrana samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS do izolacji pionowej podziemnych części budowli. Produkt łatwy w stosowaniu na zagruntowane powierzchnie betonowe. Posiada na wierzchniej stronie grubą folię polietylenową, spodnią stronę stanowi asfalt samoprzylepny po usunięciu przekładki antyadhezyjnej. Po aplikacji od razu stanowi izolację przeciwwilgociową lub w dwóch warstwach przeciwwodną.

IZOLMAT PLAN aquastopef Al
Papa wysokomodyfikowana SBS, układana luźno, stosowana do izolacji posadzek w piwnicach oraz jako paroizolacja na tarasy i dachy na podłożu betonowym. Papa ułożona na posadzkach w piwnicy stanowi barierę dla dyfuzji szkodliwego dla zdrowia promieniotwórczego radonu. Wzdłuż wstęgi papa posiada samoprzylepny pasek do łączenia pasm papy między sobą. Dostępna również w wersji samoprzylepnej.

IZOLMAT PLAN aquastoper’4 Al (SP)
Papa samoprzylepna wysokomofyfiowana SBS. stosowana do izlacji posadzek w pinicach oraz jako paroizolacja na tarasy i dachy na podłożu betonowym. Papa ułożona na posadzce w piwnicy stanowi barierę dla dyfuzji szkodliwego dla zdrowia Radonu.

IZOLMAT PLAN optimax‘ PV
Membrana papowa wysokomodyfikowana SBS stosowana na dachy skośne w jednej warstwie na podłoże drewniane, przed ułożeniem dachówek, blachodachówek lub gontów. Mocuje się mechanicznie do podłoża za pomocą gwoździ z podkładkami, zaleca się dodatkowe uszczelnienie zakładów klejem asfaltowym.

IZOLVENT
Papa przeznaczona jest do wykonywania warstwy wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę należy układać luźno na podłożu, punktowe mocowanie do podłoża papy uszczelniającej następuje poprzez perforację tej membrany podczas wykonywania właściwej izolacji wodochronnej.

IZOLMAT V60 S3.5 Al
Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych dachów jako warstwa paroizolacyjna podlegającej badaniu reakcji na ogień oraz działaniu ognia zewnętrznego. Zalecana jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej w podziemnych częściach budowli pod posadzkami typu garaże, piwnice, hale i magazyny przemysłowe, podlegającej badaniu reakcji na ogień (typ A). Papa posiada badania na barierę radonową.

PAPY TRADYCYJNE
PAPY ASFALTOWE NA TEKTURZE BUDOWLANEJ

Papa W/400/1200
Papa tradycyjna wierzchniego krycia na osnowie z tektury budowlanej na podłoża betonowe. Stosowana w układzie minimum dwuwarstwowym. Papą należy mocować do podłoża metodą klejenia używając lepików asfaltowych oraz mechanicznie za pomocą gwoździ z podkładkami.

Papa P333-I
Papa podkładowa tradycyjna na podłoża drewniane lub betonowe. Mocowana na podłoże betonowe lepikiem asfaltowym, na podłoże drewniane gwoździami z podkładkami. Stosowana jako pierwsza warstwa pod papy tradycyjne wierzchniego krycia.

Papa I-333
Papa przeznaczona jest do wykonania tymczasowych zabezpieczeń przed działaniem wody i wilgoci. Papą należy mocować do podłoża metodą klejenia, używając wyłącznie lepików asfaltowych. Do podłoży drewnianych, papą I-333 należy mocować mechanicznie za pomocą gwoździ papowych z podkładkami.

PAPY ASFALTOWE NA WELONIE SZKLANYM

IZOLMAT P/64/1200
Papa podkładowa tradycyjna na osnowie z welonu szklanego na podłoża drewniane lub betonowe. Mocowana na podłoże betonowe lepikiem asfaltowym, na podłoże drewniane gwoździami z podkładkami. Stosowana jako pierwsza warstwa pod papy tradycyjne wierzchniego krycia. Zalecana jako warstwa podkładowa pod gonty bitumiczne. Papa IZOLMAT P 64/1200 jest pokrta drobnym piaskiem.

Papa  P/100/1200F
Papa podkładowa tradycyjna na osnowie z welonu szklanego na podłoża drewniane lub betonowe. Mocowana na podłoże betonowe lepikiem asfaltowym, na podłoże drewniane mocowanie mechaniczne. Powierzchnia papy pokryta jest folią.