Modernizacja wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem maty bentonitowej

Mata bentonitowa pod nazwą handlową BENTOMAT jest stosowana w geoinżynierii m.in. do modernizacji i naprawy wałów przeciwpowodziowych.

Bentomat, Voltex i inne produkty CETCO – infolinia handlowa – 814 608 814

Do pobrania PDF: Poradnik projektowania remontów i modernizacji wałów przeciwpowodziowych.

thumbnail of Modernizacja_walow_walow_przeciwpowodziowych_bentomat_mata-bentonitowa

W poradniku m.in.:

Podczas przejścia fali wezbraniowej i utrzymywania się wysokich stanów wody następuje osłabienie konstrukcji wału. W efekcie gwałtownego wezbrania wody następuje wzrost gradientu prędkości filtracji w korpusie. Może to powodować wymywanie cząstek gruntu z korpusu, co z kolei może prowadzić do sufozji lub przebicia hydraulicznego. Wysięki na skarpie odpowietrznej oraz na zawalu mogą sygnalizować, że nastąpiło częściowe wymycie cząstek gruntu z korpusu. Zachodzi wówczas potrzeba zwiększenia stateczności wału.

Najczęściej wybieraną metodą modernizacji jest izolacja skarpy odwodnej wału, ograniczająca filtrację przez obwałowanie. W efekcie ryzyko wystąpienia przesiąków, sufozji i przebicia hydraulicznego zostaje wyeliminowane. Dzięki izolacji korpus wału nie nasiąka wodą podczas wezbrania, przez co zyskuje ogólna stateczność budowli. Uszczelnione obwałowania z reguły stanowią doskonałe ciągi komunikacyjne umożliwiające prowadzenie akcji przeciwpowodziowych.
Wybór metody uszczelnienia uzależnia się od rodzaju i miąższości gruntów zalegających w podłożu, wymagań środowiskowych oraz dostępności materiału do wykonania ekranu. Rozwiązania proponowane poniżej dotyczą przypadków prostych, a decyzja o wyborze danego rozwiązania musi być poparta dokładną analizą konkretnej budowli wodnej.

Bentomat, Voltex i inne produkty CETCO – infolinia handlowa – 814 608 814

Pionowa przegroda z maty bentonitowej

Ta innowacyjna technologia polega na zastosowaniu maty bentonitowej jako pionowej izolacji w korpusie wału. Metoda ta zalecana jest szczególnie tam, gdzie nie zachodzi potrzeba lub nie ma możliwości modernizacji skarp obwałowania a konieczne jest uszczelnienia jego korpusu. Proponowane rozwiązanie umożliwia wykonanie przegrody ciągłej, o monitorowanej jakości (w przeciwieństwie do WIPS i DSM). Jest to metoda przyjazna środowisku dzięki zastosowaniu lżejszego sprzętu, przez co emisja drgań i spalin jest ograniczona. Możliwość wykonywania prac popularnym sprzętem budowlanym zmniejsza koszty wykonywanych robót.

Technologia polega na wykopaniu wąskoprzestrzennego wykopu (głębokość do 5 m) i wypełnieniu szczeliny zawiesiną tiksotropową. Do przygotowanej szczeliny rozwija się matę bentonitową z rolki przygotowanej na zawiesiu. W celu poprawnego zagłębiania maty w zawiesinie, krawędź maty należy obciążyć rurą stalową na całej długości. Matę należy instalować na zakład min. 50 cm. Po opuszczeniu izolacji na żądaną głębokość zawiesinę tiksotropową należy wypchnąć, np. za pomocą mieszaniny refulatu piaskowo – cementowego lub chudego betonu.