Układanie i klejenie geomembrany EPDM

Układanie i klejenie geomembrany EPDM – krok po kroku, jak poprawnie zainstalować geomembranę typu Firestone EPDM.

Firestone EPDM oraz inne geomembrany – infolinia handlowa – 814 608 814

Do pobrania plik pdf: Instrukcja instalowania geomembrany EPDM Firestone

W poradniku m.in.:

Arkusze EPDM powinny być układane w ten sposób, że po obróbkach klejonych woda będzie spływać. Bardzo ważne są proste cięcia, ze względu na staranny i prosty montaż. Firestone zaleca posługiwanie się nożyczkami, znacznikami i kredą, narzędzia te umożliwią właściwy montaż.

Substancję klejącą należy układać z nadmiarem, podczas, gdy szerokość zakładów sąsiednich arkuszy jest zależna od typu połączenia i mocowania. Materiał mocujący jest określany w zależności od zastosowania. Na krawędziach dachu i na zakończeniach dachu należy pozostawić nadmiar membrany (150 mm), dla umożliwienia końcowego wyrównania.

Firestone EPDM oraz inne geomembrany – infolinia handlowa – 814 608 814

Podczas mocowania membrany do podłoża, może być wymagane zastosowanie balastu tymczasowego służącego utrzymywaniu membrany w miejscu. Sugeruje się aby jako balast używane były worki z piaskiem lub inne materiały nie ścierające powierzchni np. opony gumowe, itp. Nigdy nie należy pozostawiać luźnych arkuszy bez balastu tymczasowego.

UKŁADANIE MEMBRANY Z ZASTOSOWANIEM BALASTU

Technologia ta może być stosowana w przypadku systemów balastowych i dachów odwróconych.

 • Instrukcja układania Membranę należy ułożyć tak, aby sąsiednie arkusze pokrywały się na odcinku min. 100 mm, po ułożeniu należy umożliwić membranie relaksację.
  Luźno ułożone arkusze należy jak najwcześniej pokryć przy pomocy:
 • Żwiru rzecznego, o okrągłych gładkich ziarnach, bez ostrych krawędzi i właściwej wielkości
  (nominalnie 20-40 mm). Sprawdź, czy membrana dachowa jest całkowicie pokryta. Minimalne obciążenie balastem to 50 kg/m2. Jednakże taka wartość obciążenia nie zawsze gwarantuje całkowite pokrycie membrany lub może nie odpowiadać lokalnym wymaganiom.
 • Żwiru łamanego. Ten typ balastu złożony jest z połamanych ziaren i może podczas układania
  uszkodzić membranę EPDM. Dlatego Firestone zaleca przed ułożeniem balastu zastosowanie maty ochronnej (min. 200 gr/m2).
 • Płyt betonowych o powierzchni zatartej na gładko. Odstęp między płytami powinien być nie większy niż 10 mm. Bezpośrednio pod płytami należy ułożyć matę ochronną lub dodatkową warstwę membrany EPDM.
 • W przypadku innych zastosowań (powierzchnie parkingowe, dachy zielone, itp.) można stosować inne typy balastu (ziemię, beton lany, itp.) ale takie modyfikacje wymagają szczegółowych badań. Aby ustalić rodzaj, odpowiednie wymiary i obciążenie balastu należy przestudiować normy obowiązujące w Polsce, szczegółowych informacji może udzielić również dział techniczny Firestone. Na dachu nie wolno składować balastu w stertach. Balast należy rozkładać zgodnie z instrukcją, z zastosowaniem miękkich narzędzi (wagoników na gumowych kołach, zacieraczek z taśmą gumową), należy unikać bezpośredniego kontaktu narzędzi z membraną. W narożnikach i wokół wystających elementów balast należy rozprowadzać ręcznie tak, aby nie uszkodzić świeżo ułożonych detali. Balast rozdeptany na boki należy później rozłożyć tak, aby zachować określoną średnią grubość balastu.

Na dachach bez attyk, gumowe chodniki należy układać w odległości minimum 3 m od krawędzi dachu. W odległości mniejszej niż 3 m od krawędzi należy stosować płyty betonowe.
W przypadku dachów odwróconych, bezpośrednio na membranie należy ułożyć izolację z
ekstrudowanego polistyrenu. Nie wolno łączyć krawędzi izolacji z membraną.
Na izolacji należy ułożyć matę ochronną, na bokach maty zakłady powinny mieć nie mniejsze niż 100 mm, a na końcach minimum 150 mm. W przypadku występowania otworów, mata ochronna powinna wystawać minimum 10 mm ponad powierzchnię balastu.

Firestone EPDM oraz inne geomembrany – infolinia handlowa – 814 608 814

UKŁADANIE MEMEBRANY Z ZASTOSOWANIEM KLEJENIA

Technologia ta jest stosowana w przypadku systemów w pełni klejonych oraz na obwodzie dachu w
systemach mocowanych mechanicznie MAS i BIS oraz w systemach zbrojonych.
Instrukcja układania

 • Ułóż arkusze membrany, sąsiednie arkusze powinny pokrywać się na odcinku min. 100 mm, po ułożeniu należy umożliwić membranie relaksację.
 • Złóż pierwszy arkusz, zakładając na siebie stronę grzbietową tak, aby odsłonić spodnią część arkusza i podłoże. Zagięta część arkusza powinna leżeć gładko tak, aby podczas i po ułożeniu na powierzchni arkusza nie tworzyły się fałdy.
 • Przed klejeniem należy usunąć kurz i inne zanieczyszczenia. Podłoże i powierzchnię spodnią arkusza należy wyszczotkować szczotką o sztywnym włosiu.
 • Arkusze membrany EPDM należy całkowicie przymocować klejem (Bonding Adhesive). Klej należy mieszać przed i w trakcie stosowania, w celu otrzymania jednorodnej masy bez osadu na dnie.

Cienka warstwa kleju musi być naniesiona wałkiem na podłoże i spodnią powierzchnię membrany
(wydajność kleju 0,75 litra na m2 obu powierzchni). Firestone zaleca, aby czynność nanoszenia kleju była wykonywana przez dwie osoby w celu zapewnienia równego czasu wysychania kleju na podłożu i na membranie. Podczas nakładania kleju nie należy nanosić kleju z grudkami. Nadmiar kleju przedłuża okres wysychania i obniża wydajność. Stosowanie dużych wałków o krótkim włosiu (200 do 250 mm szerokości) odpornych na rozpuszczalniki, umożliwia równe rozprowadzanie kleju.
Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie rozprowadzać kleju na podłożu, które ma być
oczyszczone później co mogłoby spowodować sklejenie następnego arkusza lub zbrojonego pasa
obwodowego. Do zaznaczania powierzchni klejonej należy użyć kredy.

INSTALACJA GEOMEMBRANY

 • Pozwól na naturalne odparowanie rozpuszczalnika. Czas schnięcia jest zależny od warunków pogodowych i grubości warstwy kleju. Nie należy stosować dmuchaw z gorącym powietrzem w celu przyspieszenia procesu wysychania.
 • Dotknij powierzchnię czystym, suchym palcem, aby stwierdzić czy klej już wysechł. Naciśnij
  palcem, aby sprawdzić lepkość kleju pod powierzchnią. Następnie przesuń palec do przodu, aby upewnić się czy klej jest gotowy na całej długości. Jeżeli taki zabieg wykazuje wilgotność lub lepkość kleju, to powierzchnia nie jest jeszcze gotowa do wiązania.
 • W czasie, gdy pierwszy arkusz jest przygotowywany do klejenia, należy rozłożyć sąsiednie arkusze, aby zapewnić im czas na relaksacje.
 • Membranę należy przyklejać począwszy od miejsca złożenia. W celu uniknięcia zmarszczek należy powoli i równomiernie rozwijać pokrytą klejem część arkusza.

Dla zapewnienia właściwego przylegania należy docisnąć przyklejoną połówkę arkusza za pomocą
szczotki ze sztywnym włosiem. Dodatkowy nacisk wzmocni wiązanie. Następnie należy powtórzyć
całą procedurę w celu przyklejenia reszty arkusza.

 • W przypadku gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż 100C należy przedsięwziąć specjalne środki. Pewne kombinacje temperatury i wilgotności mogą powodować kondensację pary wodnej na powierzchni klejonej. Jeżeli zjawisko takie wystąpi, to nie należy łączyć powierzchni. Kiedy warunki atmosferyczne zmienią się o tyle, że nie powodują już kondensacji, należy wysuszyć powierzchnię przy pomocy suchych czystych szmat, a następnie nanieść dodatkową cienką warstwę kleju i
  postępować zgodnie z procedurą.