Bentomata – wytyczne układania maty bentonitowej

Jak układać maty bentonitowe? Co to jest bentomata? Na te i inne pytania odpowiada przykładowa specyfikacja do pobrania: Wytyczne układania maty bentonitowej.

Układanie bentomaty w skrócie:
Podłoże na którym będzie układana bentomata powinno być odpowiednio zagęszczone, równe, pozbawione gruzu, korzeni ostrych kamieni. Mata układana będzie na zakłady o szerokości od 15 do 23 cm. Strefie zakładu należy nanieść ciągłą warstwę granulatu bentonitowego w ilości 0,4 kg/m. Krawędzie ułożonej maty powinny być rozprostowane, pozbawione marszczeń i zagięć. Matę należy układać włókniną (białą stroną) do podłoża. Pasma należy rozwijać od punktu najwyższego do najniższego uważając aby nie były napięte czy naprężone. Bentomatę po ułożeniu należy przykryć gruntem pozbawionym kamieni o wielkości większej niż 5 cm. Niedopuszczalne jest do wykonania warstwy zasypowej użycie materiału o dużej zawartości wapna. Do wykonania zasypki należy stosować sprzęt wywierający małe naciski powierzchniowe. Użycie sprzętu ciężkiego możliwe jest po przykryciu bentomaty warstwą o gr. co najmniej 60 cm.

Pełny opis do pobrania: WZMOCNIENIE GRUNTU GEOTEKSTYLIAMI I UKŁADANIE BENTOMATY