Jak wykonać warstwę przeciwspękaniową pod warstwy bitumiczne?

Sposób wykonania warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne na przykładzie SST dla remontu drogi powiatowej. Celem instalacji warstwy przeciwspękaniowej jest zabezpieczenia kompozytem nawierzchni asfaltowych przed spękaniami odbitymi.

Siatki do wzmacniania asfaltu oraz i inne geosyntetyki drogowe – infolinia handlowa – 814 608 814

Do pobrania – przykładowe SST pokazujące wymagania i wytyczne wykonania warstwy wzmacniającej.

Należy zastosować kompozyt wykonany w formie siatki z pęków włókien poliestrowych zespolonych w płaskie, podłu1ne sploty, przeplatane w węzłach siatki, zespolonej z polipropylenowa włóknina zapewniająca dokładne przylgniecie kompozytu do nawierzchni. Włókna i sploty kompozytu powinny być nasączone warstwa bitumu nadająca mu barwę czarna.

Nie dopuszcza się geosyntetyków wykonanych z włókien szklanych, węglowych oraz bazaltowych (ze względu na ich kruchość pod działaniem mrozu oraz brak odporności na działanie sił skierowanych prostopadle do płaszczyzny konstrukcji nawierzchni drogowej).

Siatki do wzmacniania asfaltu oraz i inne geosyntetyki drogowe – infolinia handlowa – 814 608 814

Wytrzymałość wyrobu na rozciąganie:

  • wzdłuż pasma wyrobu: min. kN/m 50
  • wszerz pasma wyrobu: kN/m 50

Wydłużenie przy zerwaniu:

  • wzdłuż pasma wyrobu: max % 12
  • wszerz pasma wyrobu: 12

Nominalna wielkość oczek: – mm 40/40
Temperatura topnienia ok. *C +256
Temperatura stosowania ok. *C + 190
Skurcz w temperaturze +190*C po 15 minutach max % 1,0

Surowiec:

  • siatka poliester
  • włóknina polipropylen

Powłoka bitumiczna – nadająca siatce barwę czarną

Wypełnienie spękań w nawierzchni
Wypełnienie spękań (pęknięć) i szczelin w nawierzchni należy wykonywać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub niniejszej ST.

Pęknięcia węższe niż 3 ÷ 5 mm mogą być, za zgoda inżyniera, tylko oczyszczone lub przykryte taśma uszczelniająca. Pęknięcia o szerokości większej od 5 mm należy poszerzyć do wymaganej przez dokumentacje projektowa lub specyfikacje techniczna, szerokości i głębokości. Poszerzenie zaleca się wykonać frezarką z frezem palcowym lub tarczowym, wzdłuż przebiegu pęknięcia, ze
stała szerokością i głębokością oraz z pionowymi ściankami bocznymi.

Ułożenie kompozytu na całej powierzchni remontowanej drogi
Przed ułożeniem kompozytu należy na wcześniej oczyszczonym podłożu wykonać skropienie emulsja asfaltową szybkorozpadowa w ilości 0,30 l/m2 w przeliczeniu na 100% asfaltu. Na skropione podłoże należy rozłożyć kompozyt pozostawiając 10 cm od krawędzi jezdni nie przykrytej
powierzchni. Kompozyt rozwija się i układa bez sfalowań wstępnie napreżajac go w czasie układania. Kolejne pasma kompozytu łączy się na zakład, który w kierunku podłużnym wynosi 15 cm, a w kierunku poprzecznym 10 cm. W celu połączenia zakładów pasm kompozytu zaleca się
skropić je lepiszczem w ilości 0,30 l/m2. Po rozłożeniu i naprężeniu kompozytu należy wyciąć otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostało 10 cm do obrysu tych urządzeń.