Co to jest bentonit?

Bentonit to jest osadowa skała ilasta składająca się głównie z montmorylonitu. Przybiera barwę białą, żółtą lub inną. Powstaje w wyniku przeobrażenia szkliwa występującego w popiołach i tufach wulkanicznych.

Bentonit wykazuje silne właściwości absorpcyjne. Znajduje zastosowanie jako środek oczyszczający i odbarwiający.

Spotykany jest głównie w Rosji i Stanach Zjednoczonych. W Polsce występuje w okolicach Chmielnika (powiat kielecki) i w Karpatach.

Z bentonitu produkuje się izolacje budowlane, m.in. maty bentonitowe.

Taśma bentonitowa