Podręcznik instalacji geokraty – animacja

Podręcznik instalacji geokraty – animacja

Łatwe do wykonania, krok po kroku, wideo instalacyjne dla systemu geokraty GEOWEB®.
Geokraty GEOWEB w cenach hurtowych kupisz w HURTLAND.

Geokraty stosowane są w różnych aplikacjach, w tym w budowie dróg, parkingów, lotnisk, torów kolejowych, a także w obronie przeciwpowodziowej i budowie tarasów oraz w innych projektach inżynierskich.

Proces instalacji geokraty może obejmować następujące kroki:

  1. Przygotowanie podłoża: Podłoże, na którym zostanie ułożona geokrata, musi być dokładnie przygotowane poprzez usunięcie gruzu, kamieni, korzeni drzew i innych przeszkód. Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana i zagęszczona.
  2. Docinanie, dopasowanie wymiarów geokraty: Geokrata powinna być dostosowana do wymiarów powierzchni, na której ma być ułożona. Może to wymagać przycięcia maty geokratowej na odpowiednią wielkość.
  3. Układanie geokraty: Geokratę należy ułożyć na przygotowanym podłożu, w taki sposób, aby była równomiernie rozłożona. W przypadku układania większych powierzchni zaleca się stosowanie połączeń spawanych lub klejonych.
  4. Dodatkowe zabezpieczenia: W celu zapewnienia maksymalnej stabilizacji, geokrata może być zabezpieczona przed przesuwaniem się przez ułożenie na niej kamieni, piasku lub innych materiałów o odpowiedniej frakcji.
  5. W przypadku układania na skarpie, można stosować kotwy do geokraty w celu jej unieruchomienia.
  6. Zakrycie geokraty: Po ułożeniu geokraty powinno się ją zakryć warstwą piasku lub innych materiałów, aby zapobiec uszkodzeniu przez promieniowanie UV i aby dodatkowo wzmocnić nośność podłoża.
  7. Kontrola jakości: Po zakończeniu instalacji geokraty powinna być przeprowadzona kontrola jakości, aby upewnić się, że wszystkie kroki zostały wykonane zgodnie z wymaganiami.

Instalacja geokraty jest procesem skomplikowanym, który wymaga wiedzy i doświadczenia w dziedzinie budownictwa i inżynierii.