Hydroizolacje budowlane – przegląd rodzajów izolacji wodnych i wilgociowych

Hydroizolacje stosowane są w tych częściach budynków, które narażone są na bezpośrednie działanie wody opadowej lub wód gruntowych. Izolacje podzielić możemy na przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Izolacje przeciwwilgociowe typu lekkiego służą do zabezpieczenia przegród budowlanych przed działaniem wody kondensacyjnej w gruncie lub przed parą wodną.

Izolacje przeciwwodne typu średniego to izolacje chroniące przed bezpośrednim działaniem wody opadowej, lub wody pojawiającej się sporadycznie, a będącej w kontakcie z przegrodą budowlaną (ścianą stropem, stropodachem, dachem budynku).

Izolacje przeciwwodne typu ciężkiego to izolacje chroniące przed działaniem wody działającej pod ciśnieniem hydrostatycznym (wody naporowej) – przede wszystkim wody gruntowej a także wody w basenach kąpielowych lub przeciwpożarowych.

Ze względu na ułożenie i spełniane funkcje izolacje dzielimy na:

 • izolacje poziome,
 • izolacje pionowe,
 • izolacje płaszczowe (usytuowane pod kątem większym od 0 stopni, a mniejszym od 90 stopni względem poziomu).

Ze względu na pochodzenie surowca hydroizolacje dzielimy na:

 • izolacje bitumiczne,
 • izolacje z tworzyw sztucznych
 • izolacje mineralne

W zależności od budowy geologicznej podłoża i warunków hydrogeologicznych możemy mieć do czynienia z:

 • wilgocią gruntową, którą stanowi woda powierzchniowa przesiąkająca w głąb poprzez grunty piaszczyste. Wilgoć taka stanowi niewielkie obciążenie i zabezpieczeniem przed niąjest izolacja przeciwwilgociowa;
 • wodą statyczną która nie wywołuje parcia hydrostatycznego na ściany, a pochodzi z gruntów słabo przepuszczalnych i lokalnych tymczasowych zastoisk wody. W takim przypadku należy wykonać izolację przeciwwilgociową ścian oraz drenaż opaskowy, obsypując budynek zasypką filtracyjną z grubego piasku i żwiru;
 • wodą napierającą wywołującą parcie hydrostatyczne, którego przyczyną jest obecność wysokiej wody gruntowej. W takim przypadku niezbędny jest drenaż oraz izolacja przedwwodna, której układ uzależniony jest od wielkości ciśnienia hydrostatycznego.

Wyroby hydroizolacyjne

Wyroby hydroizolacyjne można podzielić na dwie podstawowe grupy:

 • wyroby rolowe – papy asfaltowe lub smołowe, folie z tworzyw sztucznych,
 • izolacje powłokowe (wyroby wykonywane na mokro) – lepiki i emulsje modyfikowane oraz wodoszczelne zaprawy mineralne

Przykłady wyrobów hydroizolacyjnych na bazie bitumów

 • papa podkładowa i izolacyjna, np.:
  • termozgrzewalne papy polimerowo-asfaltowe podkładowe (polbit, zdunbit);
   papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych o gramaturze;
  • papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa na osnowie zdwojonej przeszywanej;
  • papa obustronnie piaskowana na osnowie z tkaniny poliestrowej
  • papa podkładowa elastomerowo-bitumiczna wzmocniona włókniną szklaną
  • membrana bitumiczna modyfikowana żywicąAPP
  • membrana spodnia termozgrzewalna,
  • pokrycie dachowe modyfikowane APP (wzmocnienie zewnętrznej warstwy włóknami szklanymi);
 • roztwory asfaltowe do gruntowania
  • ABIZOL R, ASFALTINA, BITIZOL R,
  • emulsje asfaltowe anionowe i kationowe;
  • lepiki asfaltowe (bez wypełniaczy lub z wypełniaczami) na gorąco;
  • lepiki asfaltowe na zimno (bitizol p, d: g,; abizol d, g:; azbetol);
  • lepiki smołowe;
  • masy konserwacyjne smołowe – terex, bipost;
  • kity i masy zalewowe,
  • kity asfaltowe
 • proszek hydrofobowy – pyły mineralne zhydrofobizowane substancjami bitumicznymi
 • wyroby hydroizolacyjne na bazie tworzyw sztucznych:
  • folie z miękkiego PVC (Izofol, Bifol),
  • folie poliizobutylenowe (oppanolowe),
  • folie polipropylenowe,
  • folie politereftalowe,
  • folie polietylenowe (polietylen wzmocniony siatką polipropylenową lub z włókna szklanego),
  • EPDM (elastomer usieciowany) – membrana modyfikowana app (ataktyczny polipropylen).
 • Izolacyjne membrany z kauczuku syntetycznego EPDM są jednowarstwowe i mogą być przyklejane do oczyszczonych ścian lub mocowane do nich mechanicznie.
 • Folie płaskie z PCV lub polietylenu należy układać dwuwarstwowo., przyklejając klejem lub lepikiem zalecanym przez producenta folii.
 • Folie tłoczone, drenażowe z polietylenu dużej gęstości HDPE
 • Żywice poliestrowe lub epoksydowe (mogą być wzmacniane tkaniną szklaną),
  proszek hydrofobowy, żywice silikonowe
 • Maty bentonitowe