Wzmocnienie słabych podłoży geosyntetykami. Jakie są wymagania SST?

Przykładowe wymagania określone w specyfikacji SST w zakresie wzmocnienia podłoży słabonośnych pod nasypem drogowym.

Geosyntetyki wykorzystane do wykonania wzmocnienia gruntu:

  • geosyntetyki
  • geowłókniny
  • geokompozyty
  • geokraty

thumbnail of wzmocnienie-podloza-nasypy-geosyntetykami